Green Covermat

WHAT IS LIMEX

SCROLL DOWN

“ไลม์เม็กซ์” เป็นวัสดุสุดล้ำที่มีส่วนประกอบพื้นฐานจากหินปูน เป็นวัสดุทางเลือกที่จะมาแทนที่กระดาษและพลาสติก

limex stone tbm
limex stone tbm

หินปูนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต LIMEX เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่หาง่าย และมีอยู่จำนวนมากทั่วโลก ในขณะที่ทรัพยากรอื่นๆมากมายกำลังอยู่ในภาวะขาดแคลน (Scarcity) และจากการคาดคะเน อัตราการคืนสภาพของหินปูนกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพียงแค่ในญี่ปุ่น ทรัพยากรหินปูนก็มีมากถึง 2400 ล้านตันเลยทีเดียว นอกจากนี้หินปูนยังเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีอัตราการขาดแคลนต่ำมาก เทียบกับน้ำมัน, น้ำ, และทรัพยากรป่าไม้ เมื่อกระดาษทางเลือกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรน้ำและไม่ต้องตัดต้นไม้สักต้น เราก็สามารถผลิตกระดาษนี้ได้อย่างไม่ต้องกังวลว่าทรัพยากรที่มีจำกัดจะหมดไป การส่งเสริมให้โรงงานในท้องที่เปลี่ยนมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จะสามารถสร้างห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแรงขึ้นในท้องที่ได้ ซึ่งห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแรงนี้ ยังสามารถช่วยลดผลกระทบด้านลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้เนื่องจากหินปูนเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีอยู่ทั่วโลก เราจึงเชื่อมั่นว่าทรัพยากรนี้สามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่กำลังขาดแคลนอยู่ได้อย่างมาก

เมื่อเทียบกับเม็ดพลาสติกที่มีเบสมาจากน้ำมันอย่าง Polypropylene หรือ PP, LIMEX ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นวัตถุดิบที่อัตราการเสื่อมสภาพต่ำ และเมื่อนำมารีไซเคิลก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่า PP (เมื่อดูในแง่ของการทดสอบการไหลของพลาสติกและการทดสอบแรงกระแทก) และนอกจากนี้ ระหว่างที่เราได้ทำการจำแนกความแตกต่างระหว่าง LIMEX และ PP ด้วยเครื่อง Optical Sorter นั้น เราได้พบว่าทั้งสองอย่างคือสารที่ต่างกัน แต่ก็สามารถใช้แทนกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก LIMEX ที่ถูกใช้งานแล้ว จะสามารถนำมาทำการอัพไซเคิลเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่มีมูลค่ามากขึ้นได้ TBM จะทำการสนับสนุนแหล่งที่จะสามารถทำการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ LIMEX โดยการร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าทั้งใน และนอกประเทศ

limex-recycle
0 %
Domestic LIMEX self-sufficiency rate
0
SDGs Contribution Project

LIMEX สามารถนำไปขึ้นรูปได้อย่างอิสระ

LIMEX สามารถนำไปขึ้นรูปได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการฉีดขึ้นรูป, การขึ้นรูปแบบอัดรีด, การขึ้นรูปแบบสูญญากาศ และการเป่าแบบขึ้นรูป LIMEX เป็นวัสดุเชิงประกอบทำให้สามารถทำการขึ้นรูปด้วยวิธีที่ใช้อยู่แล้วในปัจจุบันได้แบบไม่มีปัญหา ไม่ต้องใช้วัสดุพิเศษอะไรเพิ่มเติม และ ณ ปัจจุบันนี้ LIMEX ได้รับความไว้วางใจและเลือกใช้จาก 6,000 บริษัทและเทศบาล เพื่อนำ LIMEX ไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

limex-molding

LIMEX Pellets

LIMEX รูปแบบเม็ดสามารถทำขึ้นใหม่โดยการขึ้นรูปให้ออกมาเป็นรูปแบบเม็ด หรือในอีกทางหนึ่งก็สามารถทำขึ้นมาจากการนำผลิตภัณฑ์จาก LIMEX ที่ใช้แล้วที่เก็บรวบรวมได้จากผู้บริโภคมาหลอม และขึ้นรูปใหม่ เนื่องจากปริมาณพลาสติกใน LIMEX Pellets ถูกแทนที่ด้วยหินปูนไปมากกว่าครึ่ง LIMEX Pellets จึงเป็นวัตถุดิบที่ถูกสร้างมาเพื่อ “ลดการใช้พลาสติก” อย่างแท้จริง

LIMEX Sheets

LIMEX sheet คือวัสดุที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อใช้แทนกระดาษที่ทั่วไปโดยมีส่วนประกอบจากหินปูนเป็นหลัก (มากถึง 80%) เมื่อเปรียบเทียบกับกระดาษทั่วไป LIMEX Sheet ไม่จำเป็นต้องใช้เยื่อไม้ (ไม่มีกาตัดต้นไม้) อีกทั้งยังใช้ทรัพยากรน้ำน้อยมากำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต LIMEX Sheet จะมีความทนทานกว่ากระดาษทั่วไป และสามารถกันน้ำได้จึงทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งใน และนอกสถานที่